Verduurzamen woningen en gebouwen

Energieadvies van label G naar A

Verduurzamen

In een gebouw bevinden zich 6 appartementen met energielabel G. Voor een woningbouwvereniging is onderzocht hoe deze het beste energetisch gerenoveerd kunnen worden naar energielabel A. Twee studenten van Buro BUILT hebben zich hiermee bezig gehouden en hebben ten eerste een analyse gedaan van de huidige staat van de appartementen. Hierna hebben ze een variantenonderzoek gedaan en aan de hand hiervan is een conclusie getrokken en een advies gegeven. Het variantenonderzoek is gedaan door middel van een morfologisch schema. Dit schema is opgesteld aan de hand van de trias energetica.

Locatie

Ruitenberglaan 26
6826 CC Arnhem
Kamer A0.05

Contact

026 36 58 394
info@burobuilt.nl